Privacy verklaring

Duidelijk en transparent

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.happy-point.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Happy-Point
Kroonstraat 41A
4879AV Etten-leur

Telefoonnummer: 0765415966
KvK-nummer: 20122993
www.happy-point.nl
info@happy-point.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@happy-point.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@happy-point.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0765415966. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaring persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Cookies

Google Re-marketing

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; “Google”). Deze technologie maakt het mogelijk om gerichte reclame te voeren op de pagina van het Google Partner Network naar gebruikers die onze internetpagina’s gebruiken en onze online diensten gebruiken en geïnteresseerd zijn in het aanbod. De plaatsing van de advertentie gebeurt met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en kunnen vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. Als u geen op re-marketing gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen op de deactiveringspagina van het Netwerkreclame Initiatief (Network Advertising Initiative) en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google klikt u hier.

0
0.00 Gratis verzending vanaf €50,-